Przyczyny utraty danych

Listopad 9, 2010 Posted by
Comments closed

Do przechowywania danych cyfrowych stosowane są różnego rodzaju nośniki. Około dziewięćdziesiąt procent danych zmagazynowanych jest na twardych dyskach ze względu na ich dużą pojemność oraz najkorzystniejszy stosunek pojemności do ceny. Współczesne dyski twarde mają również bardzo dobry stosunek pojemności do kubatury, choć należy spodziewać się, że w niedalekiej przyszłości parametry te poprawia pamięci typu flash lub podobne. Największą wadą dysków twardych jest ich niezwykle skomplikowana budowa, wynikająca ze stopnia miniaturyzacji.

Zapis i odczyt danych odbywa się dzięki wykorzystaniu właściwości magnetycznych fizycznego nośnika, ale stanowi on integralną część całego mechanizmu. Read the rest of this entry »

Szanse na odzyskanie danych

Listopad 9, 2010 Posted by
Comments closed

Stale zwiększająca się liczba użytkowanych komputerów oraz systematycznie mnożąca się ilość cyfrowych danych sprawia, że przypadki pojawienia się braku dostępu do nich stają się coraz częstsze. Pojawiła się wręcz wyspecjalizowana gałąź informatyki, zajmująca się odzyskiwaniem danych, łącząca w sobie wiedzę z zakresu elektroniki, robotyki, automatyki, fizyki, oraz specjalności informatycznych jak systemy bazodanowe, programowanie i kryptologia.

Wyspecjalizowane laboratoria zajmują się odzyskiwaniem wszelkich danych cyfrowych, zapisanych zarówno na twardych dyskach, jak i płytach optycznych, taśmach magnetycznych lub pamięciach typu flash. Read the rest of this entry »

Dlaczego komputer nie czyta danych?

Listopad 9, 2010 Posted by
Comments closed

Praktycznie wszystkie dane, które umożliwiają użytkownikowi korzystanie z komputera przechowywane są na twardym dysku. Dyski są urządzeniami o bardzo wysoki stopniu niezawodności, ale, jak wszystkie skomplikowane układy ulegają awariom. Awaria dysku niemal zawsze powoduje brak możliwości korzystania z komputera, gdyż nawet jeśli udałoby się uruchomić system operacyjny z nośnika zewnętrznego i tak do pracy potrzebuje on możliwości zapisu aktualnych ustawień.

Mechaniczna awaria dysku nie oznacza utraty zapisanych na nim danych. Jest to jednak zadanie dla specjalistów, posiadających nie tylko przystosowane do tego laboratorium, ale również bardzo wysoki poziom wiedzy z kilku informatycznych specjalności jak programowanie, systemy bazodanowe, kryptologia, oraz z elektroniki, fizyki i autom Read the rest of this entry »